Circle K Norge

I 2018 leverte Jarotech varmeanlegg til Circle K sin selvvask på Fjellhamar. Varmeanlegget består av solfangere, varmepumpe og oljefyr. Automatikk for kontroll av produksjonsenheter og forbruksenheter ble konstruert av Jarotech.