Velkommen til energispesialisten JAROTECH AS

Jarotech AS er et ingeniørfirma med mer enn 30 års erfaring som er spesialisert på energi- og forbrenningsteknikk. Vi leverer alle typer brennere for flytende og gassformige brennstoff, inkludert BIO-brensel som biodiesel, biogass, pellets, trepulver, dyrefett, etanol og isopropanol

I tillegg konstruerer og leverer vi komplette løsninger for alle typer oppvarming. Dette inkluderer varmepumper, prosessvarme, damp- og varmeanlegg, brennkammer og smelteovner.

Klikk her for en komplett oversikt over produkter og tjenester.

Ta kontakt med oss om du har noen spørsmål om våre produkter, og lik oss gjerne på Facebook.


Jarotech representerer følgende anerkjente leverandører:

 
 

Kontakt oss

Trykkforstøvningsbrennere i kombinert olje/gass eller ren gassutførelse. 20kw til 45 MW.


Jarotech er distributør for Honeywell Combustion produkter som flammedetektor for offshore og raffineri, programmrele, flammevakter, trykkvakter og gasstrain
LAMTEC ETAMATIC/FMS elektronisk brenner-styring med O2/CO - regulering og samtidig forbrenning av flere brennstoff samtidig.

Jarotech representerer Komforts biobrensel kjeler og komplette varmesentraler for flis, pellets, briketter og bark. 500 - 12000 kW effekt med robust mate- og forbrenningsteknikk. Fuktighetsinnhold på 25 - 60 %. Helautomatisert filter- og askeutmating.

Generelle salgs og leveringsbetingelser:

Salg og utleieobjekter:
Ecom® instrumentene er utviklet for profesjonelle fyringsteknikere og er Norges mest solgte røykgassanalysatorer.Instrumentene kan måle og beregne O2, CO2, CO, NO, NO2, NOx, SO2, forbrenningsluft- og røykgasstemperatur, virkningsgrad m.m.

PETROKRAFT, pressluft- rotasjon- og dampforstøvnings-brennere for olje, gass og trepulver opptil 45 MW