Aker Stord

Jarotech leverte 7,8 MW kjel for leveranse av hettvann til MEG-modul. Kjelen ble levert med Duoblokk oljebrenner fra Petrokraft. Brenneren er laget for industrielt bruk og er modulerende med elektronisk luft-/brennstoffregulering. Reguleringsområde for brenneren er 850-9000 kW.  Brenneren har tenning på propan.

Kjelen ble levert med komplett fyringsoljesystem og automatikk.