Jarotech AS leverte øvningsobjekter til Lahaugmoen

Oslo brann og reningsetaten trengte en modernisering av sitt øvelseshus for røykdykkere på Lahaugmoen. Før ble dette fyrt med paller og ved for å lage røyk og varme. Men da dette gjorde røykdykkerutstyr møkkete og unødvendig slitt i tilegg til den lokale forurensingen denne fyringen bidro med, ville de ha et nytt system.

Jarotech AS har i alle år levert spesialløsinger innen forbrenningsteknikk, så vi tok utfordringen med å lage et nytt system.

Følgende ble deisgnet og levert av Jarotech AS:

  •  Det ble installert en 1000 kilowatts propanbrenner for å heve temperaturen i huset
  • Det ble designet 6 propanfyrte brannobjekter som kan flyttes rundt på 8 stasjoner rundt i huset
  • Det ble laget en sentral PLS styring av alle brannobjektene, med fjernkontroll, alt designet og programmert av Jarotech