Omsorgsbygg Oslo KF

I 2019 leverte Jarotech nytt solfangeranlegg til Omsorgsbygg. Solfangeranlegger er installert på Stovnerskogen sykehjem. Solfangeranlegget sørger for forvarming av tappevannet til sykehjemmet.