Lyse Neo AS lever fjervarme til hele sør-Rogaland. Vi har årlig service på nesten alle biogassfyrte fjervarmesentraler eid av Lyse Neo AS.

Jarotech AS er stolte av å ha Lyse Neo AS som kunde. Vi leverte i 2014 2 x15 megawatt gassfyrte fjernvarmekjeler til en ny varmsentral. Vi har også årlig serivce/ miljømåling på nesten alle biogassfyrte fjernvarmesentraler eid av Lyse Neo AS.