Vi har levert mange nye brennere og leverer stadig service og support til alle naturgass, bio-olje fyrte og søppelfyrte anlegg Hafslund Oslo Celsio AS har.

Hafslund Oslo Celsio AS har norges desisdert største fjernvarmenett og vi er meget stolt av å ha kompetanse og kapasitet til å levere nyinstallasjoner, service og support.