Energigjenvinningsetaten er en trofast kunde av Jarotech AS. Vi har årlig service på støttebrennere til avfallsovnene, oppdaterer, leverer nytt utstyr og er alltid tilgjengelig når kunden trenger oss

Når man skal drifte et avfallsforbrenningsanlegg trengs det bio-oljefyrte brennere for å varme opp ovnsrommet til 850 grader celsius, så mates avfallet inn i brennkammeret hvor det selvantenner under den enorme varmen. Brennerne må til tider også brukes hvis det er mye fuktighet i avfallet.

Hvis ikke brennerne fungerer, vil hele forbrenningsanlegget stopppe. Det er derfor viktig for Energigjenvinningsetaten å ha en stabil samarbeidspartner, det har de i Jarotech AS.