Jarotech AS er et prosjekterende og utførende ingeniørselskap innenfor energi med over 30 års erfaring.

Jarotech driver service på olje- og gassbrennere over hele landet for industri, fjernvarme og næringsbygg. Vi har servicekontrakterer med en rekke større industri- og fjernvarmekunder. Med servicekontrakt er man sikret:

  • Prioritert hjelp når det haster som mest
  • Effektiv service fordi vi har oversikt og kunnskap om det aktuelle anlegg
  • Årlig sikkerhetskontroll med røykgassanalyse og sjekklister i henhold til myndighetenes krav
  • Optimal brennerjustering for økonomisk utnyttelse av brennsoff med minst mulig skadelige utslipp
Jarotech har kompetanse og erfaring fra de mest kompliserte olje- og gass forbrenningsanlegg. Vi har sertifiserte faglige ledere for gass, sertifiserte gassteknikere og sertifiserte oljefyringsteknikere etter EO-ordningen.
Serviceavdelingen består av 5 kompetente serviceteknikere med lang erfaring i bransjen. Vi utfører blant annet utskifting av brennere, kjeler, beredere, og rehabilitering av fyrhus. Vi utfører også service og drifting av energisentraler.

Ta kontakt for bestilling av service eller for å inngå serviceavtale.

Serviceleder Svein Vangsøy Tlf. 909 32 802