Jarotech AS er et prosjekterende og utførende ingeniørselskap innenfor energi med over 30 års erfaring.

Jarotech driver service på olje- og gassbrennere over hele landet både for industri og fjernvarme . Vi har servicekontrakterer med en rekke større industri- og fjernvarmekunder. Med servicekontrakt er man sikret:

  • Prioritert hjelp når det haster som mest
  • Effektiv service fordi vi har oversikt og kunnskap om det aktuelle anlegg
  • Årlig sikkerhetskontroll med røykgassanalyse og sjekklister i henhold til myndighetenes krav
  • Optimal brennerjustering for økonomisk utnyttelse av brennsoff med minst mulig skadelige utslipp
Jarotech har kompetanse og erfaring fra de mest kompliserte olje- og gass forbrenningsanlegg. Vi har sertifiserte faglige ledere for gass, sertifiserte gassteknikere og sertifiserte oljefyringsteknikere etter EO-ordningen.
Videre har vi en egen serviceavdeling for industri- og fjernvarmeanlegg. Her har vi 4 serviceteknikere som kan hjelpe med blant annet utskifting av brennere, kjeler, beredere, og rehabilitering av fyrhus. Vi utfører også service og drifting av energisentraler.

Produkter: Elco, Ecom, Ochsner, Honeywell, Komforts, Lamtec,