Energispesialisten Jarotech tar nå sin erfaring som rådgivende, prosjekterende og utførende ingeniørfirma videre inn i en verden med solens uendelige energi

Innenfor segmentet sol leverer Jarotech et helt konsept, ikke bare tradisjonelle solcellepaneler og solfangere, men også fremtidsrettede produkter som  sol-garasje for både El-bil og El-sykkel.

Med det for øye at Jarotech, i nært samarbeid med både kunder og leverandører,  har prosjektert og utført energiløsninger i over 30 år, besitter vi høy kompetanse innenfor feltet. En kompetanse vi nå drar stor nytte av i en verden med solens uendelige energi.
Jarotech har fokus på produktutvikling, kvalitet og leveringsdyktighet – Et bidrag til dette er et godt og nært samarbeid med våre europeiske produsenter.

Ved å konsentrere seg om europeiske produsenter forsterker vi ikke bare vår egen, men også våre kunders miljølinje.