Jarotech AS - et prosjekterende og utførende ingeniørselskap innenfor energi med over 30 års erfaring.

Om Jarotech AS.

 

Jarotech har spesialisert seg på energiløsninger rettet mot industri, bedrift og privatmarkedet.
Etter mer enn 30 år i bransjen har vi opparbeidet oss kunnskap og erfaring som er verdifull for våre kunder. Vi vet hva som fungerer for deg, og hva som ikke fungerer.
Jarotech har siden grunnleggelsen i 1984 vokst til å bli en bedrift som omsetter for mellom 40 og 60 millioner kroner hvert år.
Jarotech består i dag av 14 ansatte, hvorav en egen serviceavdeling med 5 ansatte. Vår serviceavdeling dekker hele landet.

 

 

Med kunden i fokus.

Vår mangeårige vektlegging av kvalitet og god oppfølging reflekteres i vår store kundebase. Vi er stolte av produkter og tjenester, og dette er noe vi mener kommer til syne i det vi leverer. Noen av våre viktigste kunder inkluderer:

 

Boliden Odda

Biomega

BIR

Engergigjenvinningsetaten

Elkem (Salten/Bjølvefossen)

Eramet Sauda og Tyssedal

Fredrikstad Fjernvarme

Frevar

Fortum Oslo varme

Denofa

Gasnor

GE Healthcare Lindesnes

Glencore Nikkelverk Kristiansand

Golar LNG

Hydro (Sunndalsøra Og Holmestrand)

Kronos Titan

Lyse Neo AS

Mo fjernvarme

Returkraft AS

Scanship

Statkraft Varme

Yara Porsgrunn og Glomfjord