Jarotech er en ingeniørbedrift som leverer totalløsninger innen varme- og forbrenningsteknikk og solenergi

Jarotech ble stiftet i 1984 av Jan Roang som en bedrift som leverte løsninger innen forbrenningsteknikk for industri og næringsvirksomheter. Dette er bedriftens kjerneområde den dag i dag under ledelse av Pål Five. Vårt kjerneområde innenfor forbrenningsteknikk har utviklet seg til å spenne over et vidt område med leveranser av alt fra tradisjonelle brennere til fyringsanlegg til avanserte kjel- og brennkammerløsninger med forbrenning av prosess og restenergistrømmer i industrien. Vi har fokus på høy kompetanse og tilbyr våre kunder hjelp innenfor alle deler av leveranse av løsning: Rådgivning, prosjektering, leveranse av utstyr, oppføring og service/vedlikehold. Vi har også agentur for flere av de mest kjente produsentene innenfor vår kjerneområde.

Etter mer enn 30 år i bransjen har vi kunnskap og erfaring som er verdifull for våre kunder. Denne kompetansen har vi valgt å ta videre inn i en satsning på solenergi, der vi leverer solfanger- og solcelleanlegg.

Jarotech har i dag 15 ansatte fordelt på 5 ingeniører, 5 teknikere, 2 salg- og logistikk, 3 i administrasjon.

Jarotech omsetter for 60 millioner kroner per år.

Noen av våre viktigste kunder:

Boliden Odda

Biomega

BIR

Engergigjenvinningsetaten

Elkem (Salten/Bjølvefossen)

Eramet Sauda og Tyssedal

Fredrikstad Fjernvarme

Frevar

Fortum Oslo varme

Denofa

Gasnor

GE Healthcare Lindesnes

Glencore Nikkelverk Kristiansand

Golar LNG

Hydro (Sunndalsøra Og Holmestrand)

Kronos Titan

Lyse Neo AS

Mo fjernvarme

Returkraft AS

Scanship

Statkraft Varme

Yara Porsgrunn og Glomfjord

Ta gjerne kontakt om du har noen spørsmål til oss i Jarotech