Jarotech AS - et prosjekterende og utførende ingeniørselskap innenfor energi med over 30 års erfaring.

Om Jarotech AS.

Jarotech har spesialisert seg på energiløsninger rettet mot industri, bedrift og privatmarkedet.
Etter mer enn 30 år i bransjen har vi opparbeidet oss kunnskap og erfaring som er verdifull for våre kunder. Vi vet hva som fungerer for deg, og hva som ikke fungerer.
Jarotech har siden grunnleggelsen i 1984 vokst til å bli en bedrift som omsetter for mellom 25 og 35 millioner kroner hvert år.
Jarotech består i dag av 12 ansatte, hvorav en egen serviceavdeling med 4 ansatte. Vår serviceavdeling dekker hele landet.

Med kunden i fokus.

Vår mangeårige vektlegging av kvalitet og god oppfølging reflekteres i vår store kundebase. Vi er stolte av produkter og tjenester, og dette er noe vi mener kommer til syne i det vi leverer. Noen av våre viktigste kunder inkluderer:

 

Boliden Odda

Fredrikstad Fjernvarme

Gasnor

GE Healthcare Lindesnes

Hafslund Fjernvarme

Hamworthy Gas Systems

Norgips Opole

Norgips Norge (Knauf) Svelvik

Norske skogindustrier,

Statkraft Varme (Trondheim Energiverk Fjernvarme)

Statoil

Xstrata Nikkelverk Kristiansand

Yara Glomfjord