Etter 2020 er det slutt, men det er likevel en løsning

Myndighetene har bestemt at etter 2020 vil det bli slutt på bruk av fossil fyringsolje til oppvarming. Det betyr store utgifter for både husholdninger og virksomheter, når de skal legge om til andre varmekilder. Bare for offentlige anlegg snakker vi om mange milliarder kroner.

For private boliger med oljefyr vil nye varmekilder koste fra titusener til hundretusener, avhengig av hvilken løsning som velges.

Lønner seg på sikt

Velger man varmpumpe er det mange muligheter. Dropper man det gamle anlegget kan det erstattes med luft til luft til noen titusener. Et annet alternativ er luft til vann, hvis man vil beholde det eksisterende distribusjonsanlegget med radiatorer. Det blir dyrere.

Den dyreste investeringen er å hente bergvarme, jordvarme, sjøvarme eller grunnvarme med en vann til vann varmepumpe.

Alle disse investeringene vil for de fleste lønne seg på sikt. Hvor mange år det tar vil variere, men vi snakker om flere år, i noen tilfeller kanskje ikke før neste generasjon overtar boligen.

Men svært mange fyringsanlegg kan fortsatt brukes som de er, de må bare konverteres for en relativt rimelig penge.

Et rimeligere og grønnere alternativ

Det er jo ikke fyringsanlegget i seg selv som er problemet, men fyringsoljen. Ved å konvertere fyringsanlegget til å kunne bruke biofyringsolje vil det fremdeles kunne brukes etter 2020.

Biofyringsolje belaster derfor verken landbruksarealer eller regnskogsområder.

FETT NOK: Næringsmiddelindustrien kvitter seg med mye fett som kan gjenvinnes. Foto: COLOURBOX.COM
FETT NOK: Næringsmiddelindustrien kvitter seg med mye fett som kan gjenvinnes. Foto: COLOURBOX.COM

Andre fordeler er 30 prosent reduksjon av NOx i forhold til vanlig fyringsolje, og ingen utslipp av svovel og aromater.

Produktet er dessuten sporbart ved at en kjenner råvarenes opprinnelsested, at produsent og produksjonsmetoder er kjent, samt transportveien fram til sluttkunde.

Det finnes også biofyringsolje som tåler temperaturer ned til -15 grader. Den egner seg også for nedgravde tanker.

Dessuten er biofyringsolje i dag faktisk billigere enn vanlig petroleumsbasert fyringsolje. Avgiftsøkningen på fyringsolje som kom i 2014 gjaldt ikke biofyringsolje.

Hva må du gjøre?

For å kunne bruke biofyringsolje må fyringsanlegget konverteres. Nøyaktig hva som må gjøres vil variere, avhengig av fabrikat, type og hva slags tank det er snakk om.

KONVERTERING:Med en mindre installasjon kan oljebrenneren konverteres til å bruke biofyringsolje. Foto: VVPARTS
KONVERTERING:Med en mindre installasjon kan oljebrenneren konverteres til å bruke biofyringsolje.

Det er snakk om utskifting av noen deler, rengjøring av eksisterende tank pluss justering av anlegget.

Prisen vil variere, for arbeide og deler snakker vi vanligvis om en kostnad mellom 10 og 25.000 kroner. En befaring fra en av leverandørene av biofyringsolje vil gi deg et konkret tilbud, da er gjerne prisen på befaringen inkludert hvis du konverterer anlegget.

For mer informasjon og befaring, kontakt oss på mail: postmaster@jarotech.no