Boliden Odda

I 2013 leverte Jarotech nye brennere for røsteovn hos Boliden i Odda. De tre brennerne på tilsammen  13,5 MW er spesialkonstruert av Jarotech for god tilpasning til drift av anlegget.