Glencore Nikkelverk

I 2010 leverte Jarotech i samarbeid med Peder Halvorsen Industrier ny løsning for forvarming til Glencore Nikkelverk sitt H2SO4 anlegg. Jarotech sto for leveranse av brennkammer, komplett oljebrenner, oljesystem og automatikk. Makseffekten på anlegget er 7,6 MW med et reguleringsområde fra 760-7600 kW.

I 2018 leverte Jarotech 2 stk. 5 MW oljebrennere for oppvarming av Røsteovner hos Glencore Nikkelverk. Levert løsning besto av spesial brennerløsning tilpasset røsteovnene samt oljesystem og automatikk.