Service

 Jarotech driver service på olje- og gassbrennere over hele landet både for industri og fjernvarme . Vi har servicekontrakterer med en rekke større industri- og fjernvarmekunder. Med servicekontrakt er man sikret:
  • Prioritert hjelp når det haster som mest
  • Effektiv service fordi vi har oversikt og kunnskap om det aktuelle anlegg
  • Årlig sikkerhetskontroll med røykgassanalyse og sjekklister i henhold til myndighetenes krav
  • Optimal brennerjustering for økonomisk utnyttelse av brennsoff med minst mulig skadelige utslipp
Jarotech har kompetanse og erfaring fra de mest kompliserte olje- og gass forbrenningsanlegg. Vi har sertifiserte faglige ledere for gass, sertifiserte gassteknikere og sertifiserte oljefyringsteknikere etter EO-ordningen.

Videre har vi en egen serviceavdeling for industri- og fjernvarmeanlegg. Her har vi 4 serviceteknikere som kan hjelpe med blant annet utskifting av brennere, kjeler, beredere, og rehabilitering av fyrhus. Vi utfører også service og drifting av energisentraler.


Landsdekkende service fra Jarotech


Vi vet at det ofte haster med å få hjelp, og at nedetid er inntekt tapt. Derfor utfører vi service over hele landet og har kort responstid. Uansett hvor i Norge din bedrift befinner seg, skal dere vite at den beste servicen alltid er tilgjengelig.

Nye servicebiler tatt i bruk høsten 2012.
Nye servicebiler tatt i bruk høsten 2012.
Jarotech serviceteknikere på kurs i nye brennere hos vår leverandør Elco Heating Solutions
Jarotech serviceteknikere på kurs i nye brennere hos vår leverandør Elco Heating Solutions