Olje og gassbrennere

Trykk på logo for å komme til hjemmesidene.


Til venstre: 2 x 14 MW Elco propan/butan brennertype RPD med separate forbrenningsluftvifter på 25 MW fjernvarmekjel.
Elco leverer bio-olje, olje og gassbrennere fra 20 kilowatt til hele 80 megawatt!
 Maxon
Jarotech AS er norsk forhandler av MAXON brennere. MAXON tilbyr et av de mest varierte produktspekter av forbrenningutstyr for industrien. MAXON har praktiske løsninger for alle som bruker et bredt utvalg av drivstoff inkludert naturgass, olje, kull, spilloljer og ovnsgass.

Rotasjonsbrennere fra 10 - 45 MW olje, gass eller kombi, alle i lav NOx-utførelse
Dampforstøvningsbrennere 10 . 40 MW for tungolje i lav NOx-utførelse
Bilde: Petrokraft pressluftbrenner PB 9 Spesial for isopropanol/vann blandig opptil 35 % vann, effekt 8 MW .


Jarotech spesial brennkammer for forbrenning av 2000 kg/h med opptil 90 % vann og 10 % 2-metoxy etanol/metanol. Forbrenning ved 1000 gr. C hvor røykgassen utnyttes til dampproduksjon i en standard fyrgang/røykrørskjel.7,5 MW oljefyrt brennkammer for varm prosessluft til vertikal SO2 varmeveksler. Maks prosessluft temperatur 800 C
Reguleringsområde 1 : 10
Brenner Hauck/Jarotech
Brennerkontroll Lamtec FMS med styring
fra overordnet kontrollrom