HoneywellHoneywell er en av verdens ledende produsenter av gassmålere, og trådløse system for områdeovervåking. Som et av verdens 100 største selskaper er Honeywell International ledende innen teknologi og produksjon, og siden selskapets spede begynnelse i 1906, har Honeywell vokst seg til å bli en meget respektert aktør.

Honeywells merkevarer RAE systems, Honeywell Analytics og BW Technologies signaliserer kvalitet og stor kunnskap.


Jarotechs utvalg av produkter fra Honeywell


Honeywell tilbyr et bredt register målere og detektorer. Vi i Jarotech leverer følgende produkter fra Honeywell:

  • Flammevakt - IR/UV/Ionisering for både olje- gassbrennere og generell flammekontroll av fakler etc.
  • Flammedetektorer for gassturbiner, skip og offshore.
  • Energimålere for varmeanlegg, ultralud, se komplett program:Energimåler EW773 DN15 - DN100
  • Radiatortermostater
  • Trykk- og tempuraturreguleringsventiler