Gassramper

Jarotech leverer gassramper (Gastrain) for alle typer gasser
  • LPG som Propan og Butan
  • Naturgass
  • Hydrogen
  • Oxygen
  • Spesialgasser/spillgasser
  • Gassmåler, trykk- og temperaturkompenser (også for kjøp/salg)
  • Inngangstrykk 1 - 10 bar
  • Utgangstrykk 20 - 500 mbar
  • Kapasitet 20 kw - 50 MW
Gassmålere med trykk- og temperaturkompensering, både Vortex, Massflow og turbinhjulsmålere.
Gasstrain for Hydrogen med doble DN200 pneumatiske hurtiglukke stengeventiler, trykkavlastning mellom ventiler og Lamtec elektronisk styrt gasstrottle
Dobbelt gastrain DN80/125 for 2 forskjellige gassarter. Brenneren kan benytte gass 1 eller gass 2, eventuelt begge gasser samtidig.
Trykk- og temperaturkompensert måling (også godkjent for kjøp/salg)
DN200 gastrain for CO-gass 1600 Nm3/h, 80 mbar
Brenner Dumag IB400G
Sikkerhets avstengningsventil (SAV) og reduksjonsventil i kombinert utførelse.Klikk her for å skrive inn teksten din.