Jarotech AS har siden grunnleggelsen i 1984 vokst til å bli en bedrift som omsetter for mellom 40 og 60 millioner kroner hvert år.

Kjerneområdet for Jarotech er energiløsninger . Løsninger som kan inneholde alt fra solenergi til varme og forbrennings-teknikk.

Her kan du se vår årlige klima og miljørapport:

Årlig klima-og miljørapport for 2020

Etter mer enn 30 år i bransjen har vi opparbeidet oss kunnskap og erfaring som er verdifull for våre kunder. Vi vet hva som fungerer og ikke minst, vi vet hva som ikke fungerer.

Jarotech består i dag av 14 ansatte, hvorav en egen serviceavdeling med 5 ansatte som dekker hele landet.

Jarotech AS i korte trekk:

  • Jarotech har et sterkt fokus på kompetanse og produktutvikling.
  • Jarotech samarbeider med europeiske produsenter. I tillegg til gode produkter bidrar dette til korte distribusjonsveier, noe som styrker miljøfaktoren.
  • Jarotech leverer gjennomtenkte løsninger med et sterkt fokus på kvalitet og fleksibilitet.
  • Jarotech har en solid og lojal kundegruppe.
  • Jarotech har solid likviditet.
  • Jarotech opptrer ryddig og for å understreke det er vi medlem i Achiles.
  • Jarotech er miljøorientert og medlem i Miljøfyrtårnet og Grønn punkt.

Med kunden i fokus.

Vår mangeårige vektlegging av kvalitet og god oppfølging reflekteres i vår store kundebase. Vi er stolte av våre produkter og tjenester, og dette er noe som kommer til syne i det vi leverer.

Noen av våre viktigste kunder inkluderer i alfabetisk rekkefølge:

Boliden Odda

Biomega

BIR

Engergigjenvinningsetaten

Elkem (Salten/Bjølvefossen)

Eramet Sauda og Tyssedal

Fredrikstad Fjernvarme

Frevar

Fortum Oslo varme

Denofa

Gasnor

GE Healthcare Lindesnes

Glencore Nikkelverk Kristiansand

Golar LNG

Hydro (Sunndalsøra Og Holmestrand)

Kronos Titan

Lyse Neo AS

Mo fjernvarme

Returkraft AS

Scanship

Statkraft Varme

Yara Porsgrunn og Glomfjord

Ta gjerne kontakt om du har noen spørsmål til oss i Jarotech