Jarotech AS har siden grunnleggelsen i 1984 vokst til å bli en bedrift som omsetter for mellom 25 og 35 millioner kroner hvert år.

Kjerneområdet er energiløsninger . Løsninger som kan inneholde alt fra solenergi til varme og forbrennings-teknikk.

Etter mer enn 30 år i bransjen har vi opparbeidet oss kunnskap og erfaring som er verdifull for våre kunder. Vi vet hva som fungerer og ikke minst, vi vet hva som ikke fungerer.

Jarotech består i dag av 12 ansatte, hvorav en egen serviceavdeling med 4 ansatte som dekker hele landet.

Jarotech AS i korte trekk:

  • Jarotech har et sterkt fokus på kompetanse og produktutvikling.
  • Jarotech samarbeider med europeiske produsenter. I tillegg til gode produkter bidrar dette til korte distribusjonsveier, noe som styrker miljøfaktoren.
  • Jarotech leverer gjennomtenkte løsninger med et sterkt fokus på kvalitet og fleksibilitet.
  • Jarotech har en solid og lojal kundegruppe.
  • Jarotech har solid likviditet.
  • Jarotech opptrer ryddig og for å understreke det er vi medlem i Achiles.
  • Jarotech er miljøorientert og medlem i Miljøfyrtårnet og Grønn punkt.

Med kunden i fokus.

Vår mangeårige vektlegging av kvalitet og god oppfølging reflekteres i vår store kundebase. Vi er stolte av våre produkter og tjenester, og dette er noe som kommer til syne i det vi leverer.

Noen av våre viktigste kunder inkluderer:

Boliden Odda

Fredrikstad Fjernvarme

Gasnor

GE Healthcare Lindesnes

Hafslund Fjernvarme

Hamworthy Gas Systems

Norgips Opole

Norgips Norge (Knauf) Svelvik

Norske skogindustrier,

Statkraft Varme (Trondheim Energiverk Fjernvarme)

Statoil

Xstrata Nikkelverk Kristiansand

Yara Glomfjord

Ta gjerne kontakt om du har noen spørsmål til oss i Jarotech