Offentlig støtte

Enova

Ved installering av solcelleanlegg er det mulighet for støtte. En forutsetning for støtte er at produksjonsanlegget er tilkoblet elektrisitetsnettet gjennom en plusskundeavtale. Enova kan refundere 35% av dokumentert totalkostnad, inkludert merverdiavgift. Maksimalt tilskudd er 10000 kr for produksjonsanlegget + 1250 kr per kW installert effekt opp til 15 kW.

For mer informasjon om tilskuddet samt hvordan å søke, se Enovas hjemmesider: Enova.no

Oslo kommune

Gjennom Klima- og energifondet er det mulighet for 40% støtte til installering av solceller i Oslo kommune. Støtten gjelder hus med 1-4 boenheter. For borettslag og sameier er det mulig å søke om å bli pilotprosjekter for installering av solceller.

For mer informasjon om tilskuddet samt hvordan å søke, se Oslo kommune, Klima- og energiprogrammets hjemmeside: oslosola.no